آب و هوا

اساساً هرگونه دخل و تصرف انسان در محیط به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است. به عنوان مثال عناصر مختلف اقلیم می تواند در تغییر و تحول فعالیتهای کشاورزی اعم از دامپروری، باغداری و زراعت نقش مؤثر و اساسی ایفا نماید. نتیجتا شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل طبیعی از مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری بافت سکونتگاهها، توسعه و توسعه نیافتگی آنها به شمار می رود. با توجه به گرمی هوا و شرایط نامناسب اقلیمی در دوره طولانی از سال، این عامل طبیعی را نمی توان به عنوان عنصری مهم و تاثیرگذار در روند شکل گیری شهر قلمداد کرد.

– باد

باد یکی از فاکتورهای اقلیمی است که سرعت و جهت آن عامل مهمی در میزان رطوبت و جابجایی و انتقال ابرها، بارش و سایر عوامل است. طبق تحقیقات محلی مشاور مشخص شد که بادی موسوم به باد شمال غربی فراوان ترین باد موجود در منطقه است که از سمت شمال غرب به جنوب شرق در جریان است.

اطلاعات اخذ شده از ایستگاه های منطقه نیز نشان از وزش باد با جهت شمال غربی – جنوب شرقی دارد که تقریبا در تمام فصول سال در جریان است. بیشترین درصد سرعت باد به بادهای با ۶-۴ نات و کمترین درصد به بادهای با سرعت ۱۶- ۱۱ نات اختصاص داشته است. به طور کلی اصلی ترین کریدور ورود فشار هوا (باد) در دو جهت جنوب شرق و شمال غرب می باشد(سازمان هواشناسی استان فارس).

– دما

بررسی های صورت گرفته در خصوص وضعیت دما در ایستگاههای هواشناسی منطقه گویای میانگین درجه حرارت برابر با ۲۵.۳۴ درجه سانتی گراد است. بر این اساس میانگین حداکثر دمای مطلق سالیانه ۳۴.۰۴ درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دمای سالیانه نیز ۱۶.۸۱سانتیگراد را بازگو می کند. در عین حال پایین ترین دما در ماههای دی، بهمن و آذر و بالاترین دما نیز به ماههای تیر و مرداد برمی گردد.(سازمان هواشناسی استان فارس)

جدول شماره ۶- بررسی عناصر اقلیمی در شهرستان خنج (۸۹-۱۳۷۵)

میانگین بارندگی (میلیمتر) متوسط تعداد روز بارانی  

متوسط رطوبت (درصد)

درجه حرارت ماه
حداکثر متوسط حداقل
۲۰.۰۹ ۳.۴۷ ۴۲.۲ ۳۱.۹۹ ۲۳.۴۹ ۱۴.۹۷ فروردین
۴.۰۶ ۰.۶ ۲۷.۷۷ ۳۹.۱ ۲۹.۶۳ ۲۰.۱۷ اردیبهشت
۱.۲۵ ۰.۴۷ ۲۲.۹۳ ۴۳.۴۹ ۳۳.۳۹ ۲۳.۲۹ خرداد
۰.۸۷ ۰.۲ ۲۸.۱ ۴۴.۹۵ ۳۵.۴۸ ۲۶.۰۱ تیر
۲.۸۳ ۱ ۳۵.۱۳ ۴۳.۷۵ ۳۵.۰۷ ۲۶.۳۹ مرداد
۵.۳۲ ۰.۷۹ ۳۵.۹ ۴۲.۰۱ ۳۲.۶۵ ۲۳.۲۹ شهریور
۱.۷۹ ۰.۴۳ ۳۷.۴۵ ۳۷.۹۵ ۲۸.۴۲ ۱۸.۸۷ مهر
۴.۷۱ ۲ ۴۵.۲۷ ۳۱.۲۶ ۲۲.۴۱ ۱۳.۵۴ آبان
۵۱.۴۹ ۴.۱۴ ۵۶.۱۳ ۲۴.۳۶ ۱۶.۷ ۹.۰۴ آذر
۴۹.۱۷ ۴.۶۷ ۶۲.۴۷ ۲۰.۹۷ ۱۴.۰۵ ۷.۱۱ دی
۳۲.۴۱ ۴.۸ ۵۹.۵۳ ۲۱.۶ ۱۴.۸۴ ۸.۰۸ بهمن
۲۳.۳۱ ۴.۴۷ ۴۸.۷۷ ۲۶.۹۳ ۱۷.۸ ۱۱.۰۶ اسفند
۱۹۶.۵۱ ۲۶.۶ ۴۱.۸۱ ۳۴.۰۴ ۲۵.۳۴ ۱۶.۸۱ میانگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

10 − 2 =

فهرست