اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

   براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهر محمله در سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۱۲ نفر می باشد که شامل ۱۷۴ خانوار بوده است. این در حالیست که جمعیت این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۴۵، برابر با ۲۳۱ نفر بوده که با توجه به ۵۱ خانوار، نشان از بعد خانواری برابر با ۴.۵۲ نفر دارد. در سال ۱۳۵۵ جمعیت شهر به رقمی معادل ۲۱۲ نفر رسیده که با توجه به ۳۹ خانوار، از ۵.۴۴ نفر بعد خانوار برخوردار است. روند صعودی افزایش جمعیت در این شهر همچنان ادامه داشته به نحوی که در سال ۱۳۶۵ جمعیت شهر به رقم ۳۹۳ نفر رسیده که با توجه به ۷۷ خانوار،‌ نشان از ۵.۱۰ نفر بعد خانوار در این سال دارد. سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵ نشان از وجود ۳۹۱ نفر جمعیت در این نقطه سکونتی دارد. در همین سال و با احتساب ۷۹ خانوار، می توان بعد خانواری برابر با ۴.۹۵ نفر را برای شهر محمله برشمرد. سرشماری سال ۸۵ نیز جمعیتی برابر با ۵۴۷ نفر را برای شهر بیان داشته است. در همین سال تعداد خانوار شهر محمله بالغ بر ۱۲۶ خانوار بوده که نشان از بعد خانواری برابر با ۴.۳۴ نفر دارد.

 روند جمعیتی شهر محمله طی سالهای۸۵-۱۳۴۵

ردیف سال جمعیت تعداد خانوار بعد خانوار تفاضل جمعیت دو دوره نرخ رشد جمعیت
۱ ۱۳۴۵ ۲۳۱ ۵۱ ۴.۵۳ ۱۹- ۰.۸۵-
۲ ۱۳۵۵ ۲۱۲ ۳۹ ۵.۴۴
۱۸۱ ۶.۳۷
۳ ۱۳۶۵ ۳۹۳ ۷۷ ۵.۱۰
۲- ۰.۰۵-
۴ ۱۳۷۵ ۳۹۱ ۷۹ ۴.۹۵
۱۵۶ ۳.۴۱
۵ ۱۳۸۵ ۵۴۷ ۱۲۶ ۴.۳۴

   ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و محاسبات مشاور

جمعیت شهر محمله بصورت متوالی و در دهه های مختلف دچار نوسان گشته است. به نحوی که در حدفاصل دهه ۵۵-۴۵ با نرخ رشد منفی ۰.۸۵- درصد روبرو می باشیم. روندی که در دوره بعد دچار تغییر شده و شاهد نرخ رشدی برابر با ۶.۳۷ درصد می باشیم. در عین حال در دوره ۷۵-۶۵ شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت در این سکونتگاه می باشیم. نرخ رشد ۰.۰۵- درصدی در این دوره گواه بر این امر است. لکن در دوره بعد (۸۵-۷۵) دوباره افزایش نرخ رشد جمعیت را در این سکونتگاه شاهد می باشیم که گویای نسبتی معادل ۳.۴۱ درصد است.

تحولات نرخ رشد جمعیت در شهر محمله طی سالهای ۸۵-۱۳۴۵

سال نرخ رشد
۵۵-۱۳۴۵ ۰.۸۵-
۶۵-۱۳۵۵ ۶.۳۷
۷۵-۱۳۶۵ ۰.۰۵-
۸۵-۱۳۷۵ ۳.۴۱

ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و محاسبات مشاور

   بعد خانوار شهر طی سالهای ۸۵-۱۳۴۵ در جدول شماره ۳ آورده شده است. آنچه در این جدول مشاهده می شود، نوسانات بعد خانوار طی دوره های مختلف سرشماری است. به گونه ای که از ابتدای دوره تا سال ۵۵ شاهد افزایش این نسبت می باشیم. از این دوره به بعد و تا سال ۸۵ کاهش بعد خانوار را در شهر محمله شاهد می باشیم؛ به طوری که در سال ۸۵ این نسبت برابر با ۴.۳۴ نفر می باشد.

جدول شماره۴- بعد خانوار شهر محمله طی سالهای۸۵-۱۳۴۵

بعد خانوار سال
۴.۵۳ ۱۳۴۵
۵.۴۴ ۱۳۵۵
۵.۱۰ ۱۳۶۵
۴.۹۵ ۱۳۷۵
۴.۳۴ ۱۳۸۵

 مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

20 + 16 =

فهرست