فرم معرفی نامه درخواست انشعاب

  • توضیحات

    شهروند گرامی در صورتی درخواست انشعاب گاز، برق و اّب را دارید. ابتدا فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید تا معرفی نامه توسط شهرداری صادر و توسط ایمیل برای شما ارسال گردد.
  • شهروند گرامی جهت دریافت تایید شهرداری لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست