کاربریهای پیشنهادی طرح جامع

جمعیت شهری محمله در سال ۱۳۸۹ برابر با ۵۱۵ نفر می باشد که این تعداد جمعیت در زمان افق طرح ( ۱۳۹۹)، با نرخ رشد ۲ درصد و به دلیل ایجاد شرایط شغلی مناسب و امکانات و … در حدود ۶۲۸ نفر پیش بینی شده است. با توجه به فرض بیان شده در بالا، در سال افق طرح محدوده ی زیستی شهر از ۲۶۰۸۳۳.۵۶ متر مربع حدودا ۱۸۹۳۵۷.۲۰ مترمربع افزایش یافته و به ۴۵۰۱۹۰.۷۶ متر مربع می رسد. از کاربریهای وضع موجود واحدهای مخروبه و اراضی بایر در کاربری پیشنهادی حذف شد. این سرانه در بین کاربری های مختلف زیر تقسیم شده است.

کاربری مسکونی :

سطح مسکونی در وضع موجود شهری محمله معادل ۱۲۱۹۵۴.۸۳ مترمربع می باشد. در طرح پیشنهادی این سطح با یک افزایش ۹۰۱۹۶.۲۲ مترمربعی به ۲۱۲۱۵۱.۰۵ مترمربع رسیده است. این افزایش سطح با توجه به وجود اراضی بایر در قسمت های داخل بافت و نیز اراضی اضافه شده به محدوده شهر می باشد. در وضع موجود سرانه مسکونی هر نفر ساکن شهریی ۲۳۶.۸۱ مترمربع می باشد که این مقدار در طرح پیشنهادی به ۳۳۷.۸۲ مترمربع افزایش پیدا کرده است.

کاربری تجاری :

در وضع موجود کاربری تجاری شامل چند واحد سوپرمارکت است که با افزایش سطح در وضع پیشنهادی به ۵۰۳۳.۹۸ متر مربع رسیده است. کاربری مذکور ۱.۱۲ درصد از کل اراضی شهر را اشغال کرده و سرانه آن هم به ازای هر نفر معادل ۸.۰۲ مترمربع برآورد شده است.

تعاونی:

در وضع موجود کاربری تعاونی از سطحی معادل ۵۷.۵۵ متر مربع برخوردار است. کاربری مذکور در افق طرح با افزایش سطح به ۷۲۸.۰۸ متر مربع رسیده که۰.۱۶ درصد از کل اراضی شهر را اشغال کرده و سرانه آن هم به ازای هر نفر معادل ۱.۱۶ مترمربع برآورد شده است.

آموزشی :

شهر محمله دارای امکانات آموزشی در مقطع ابتدایی و راهنمایی می باشد. به جهت کمبود تعداد دانش آموز، در طرح پیشنهادی هیچ واحد آموزشی جدیدی مطرح نمی شود. در عین حال در وضع پیشنهادی، کاربری آموزشی به ۴۹۲۷.۳۰  متر مربع رسیده که این میزان سطح، ۱.۰۹ درصد از کل اراضی شهر را اشغال کرده و سرانه آن هم به ازای هر نفر معادل ۷.۸۵ مترمربع برآورد شده است.

فرهنگی:

سطوح کاربری پیشنهادی فرهنگی برای شهری محمله در افق طرح ۲۰۳۹.۷۷ متر مربع می باشد. این مقدار سطح معادل ۰.۴۵ درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده و سرانه ی آن ۳.۲۵ مترمربع می باشد.

اداری :
کاربری اداری موجود در محمله بالغ بر ۱۳۲۶.۴۷ مترمربع می باشد. در طرح پیشنهادی وسعت این کاربری به ۱۱۶۴۳.۵۲ مترمربع رسیده که گویای ۲.۵۹ درصد از کل محدوده شهرست. سرانه کاربری اداری در طرح پیشنهادی ۱۸.۵۴ مترمربع به ازای هر نفر می باشد.

ورزشی :

شهر محمله دارای امکانات ورزشی شامل سالن ورزشی می باشد. در طرح پیشنهادی فضای ورزشی شهر توسعه یافته؛‌ به نحوی که سطح تخصیص یافته به این کاربری به ۱۹۰۰۰.۰۴ متر مربع می رسد. این میزان سطح گویای ۴.۲۲ درصد از کل اراضی شهر بوده و سرانه آن هم به ازای هر نفر معادل ۳۰.۲۵ مترمربع برآورد شده است.

انتظامی:

سطوح کاربری پیشنهادی انتظامی برای شهری محمله در افق طرح ۱۶۴۸.۸۸ متر مربع می باشد. این مقدار سطح معادل ۰.۳۷ درصد از محدوده شهر را به خود اختصاص داده و سرانه ی آن ۲.۶۳ مترمربع می باشد.

پارکینگ:

سطوح کاربری پارکینگ برای شهری محمله در افق طرح ۴۲۱.۸۲ متر مربع می باشد. این مقدار سطح معادل ۰.۰۹ درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده و سرانه ی آن ۰.۶۷ مترمربع می باشد.

تاسیسات :

مساحت واحدهای تاسیساتی شهری محمله در وضع موجود برابر با ۶۴۰ مترمربع می باشد. این کاربری در وضع پیشنهادی با افزایش سطحی به ۴۲۸۳.۶۹ مترمربع می رسد. کاربری مذکور ۰.۹۵ درصد از محدوده شهر را شامل شده و سرانه آن نیز به ازای هر نفر برابربا ۶.۸۲ مترمربع می باشد.

فضای سبز:

با توجه به محدودیت زمین در شهر، فضایی معادل ۱۴۴۶۴.۱۵ متر مربع و با سرانه ۲۳.۰۳ متر مربع به عنوان کاربری فضای سبز تجهیز شده برای شهر در نظر گرفته شده است. در عین حال سطحی معادل ۲۰۰۳۳.۵۵ مترمربع نیز به عنوان فضای سبز تجهیز نشده لحاظ شده است. سرانه این کاربری نیز به ازای هر نفر برابر با ۳۱.۹۰ مترمربع می باشد.

سبز قابل واگذاری

اراضی الحاقی به کاربری های مجاور در شهری محمله بالغ بر ۲۸۶۵.۷۲ متر مربع می باشد. این میزان سطح ۰.۶۴ درصد از محدوده شهر را شامل شده و سرانه آن نیز به ازای هر نفر معادل ۴.۵۶ مترمربع می باشد.

شبکه معابر و حرایم :

مساحت شبکه معابر موجود شهر برابر ۸۹۴۶۴.۵۹ مترمربع است که پیش بینی می شود که با اصلاح برخی از معابر، سطح کل این کاربری به ۱۳۴۶۱۱.۰۲ متر مربع تغییر یابد. کاربری مذکور ۲۹.۹۰ درصد از محدوده شهر را شامل شده و سرانه آن به ازای هر نفر برابر با  ۲۱۴.۳۵ مترمربع می باشد. در جدول شماره ۴۸- سطح، سرانه و درصد کاربری‌ها در سال مبدا و افق طرح به طور کامل همراه با تغییرات آنها آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

یک × پنج =

فهرست