سرانه فضاهای عمومی

با توجه به بررسی ها و محاسبات کارشناسی و نیز با عنایت به نقشه وضع موجود شهر (نقشه پایه اخذ شده از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس) می توان این چنین اذعان نمود که شهر محمله دارای محدوده ای معادل ۲۶۰۸۳۳.۵۶ مترمربع می باشد که بین کاربری های مختلف تخصیص یافته است.

-سرانه مسکونی:

این کاربری در سطح شهر معادل ۱۲۱۹۵۴.۸۳ مترمربع بوده که بر این اساس سرانه ی آن به ازای هر نفر معادل ۲۳۶.۸۱ مترمربع می باشد. مناطق مسکونی حدود ۴۶.۷۶ درصد از محدوده ی زیستی را شامل می­شود. در وضعیت موجود متوسط واحدهای مسکونی شهر برابر با ۶۳۹ مترمربع می باشد. در عین حال تمرکز بیشتر فضاهای مسکونی به بخشهای میانی و نواحی غربی شهر برمی گردد.

-تجاری:

این کاربری در سطح شهر معادل ۲۶۱.۶۴ مترمربع بوده که بر این اساس، سرانه ی آن به ازای هر نفر معادل ۰.۵۱ مترمربع می باشد. مناطق مسکونی حدود ۰.۱۰ درصد از محدوده ی زیستی را شامل می­شود. فضاهای تجاری شهر به واحدهای سوپرمارکت برمی گردد که در سطح شهر پراکنده است. در عین حال شعاع خدمات رسانی این کاربری به محدوده شهر محدود است.

-بهداشتی:

شهر محمله دارای امکانات بهداشتی در سطح خانه بهداشت می باشد. سطح تخصیص یافته به این کاربری برابر با ۳۷۹.۸۳ متر مربع می باشد که با توجه به جمعیت فعلی شهر، می توان سرانه ای معادل ۰.۷۴ متر مربع را برای هر نفر برگزید. فضای بهداشتی حدود ۰.۱۵ درصد از محدوده ی شهر را شامل می­شود. فضای بهداشتی شهر در ناحیه جنوبی شهر قرار گرفته و محدوده خدمات رسانی آن نیز به همین شهر برمی گردد

-آموزشی

شهر محمله دارای امکانات آموزشی در مقطع ابتدایی و راهنمایی می باشد. در عین حال سطح تخصیص یافته به فضای آموزشی شهر برابر با ۴۹۸۷.۶۸ متر مربع می باشد که با توجه به جمعیت فعلی، می توان سرانه ای معادل ۹.۶۸ متر مربع را برای هر نفر برگزید. فضای آموزشی حدود ۱.۹۱ درصد از محدوده ی شهر را شامل می­شود. فضاهای آموزشی شهر در بخشهای میانی شهر قرار گرفته و تنها به خدمات رسانی در سطح شهر می پردازد.

-ورزشی:

سطح تخصیص یافته به کاربری ورزشی برابر با ۲۰۴۹.۱۸ متر مربع می باشد که با توجه به جمعیت فعلی شهر، می توان سرانه ای معادل ۳.۹۸ متر مربع را برای هر نفر برگزید. لازم بذکر است که فضای ورزشی مذکور در خارج از محدوده موجود شهر قرار دارد. شایان ذکر است که فضای ورزشی شهر شامل مجموعه ورزشی در حاشیه جنوب غربی شهر قرار داشته و تنها به خدمات رسانی در محدوده شهر می پردازد.

-اداری:

سطح تخصیص یافته به کاربری اداری برابر با ۱۳۲۶.۴۷ متر مربع می باشد که با توجه به جمعیت فعلی شهر، می توان سرانه ای معادل ۲.۵۸ متر مربع را برای هر نفر برگزید. فضای اداری حدود ۰.۵۱ درصد از محدوده ی شهر را شامل می­شود. شایان ذکر ساست که فضای اداری شهر شامل امکانات بخشداری می باشد که در حاشیه شمالی شهر و در مجاورت مکان مذهبی (حسینیه) قرار دارد.

-مذهبی:

امکانات مذهبی موجود در شهر شامل دو واحد مسجد و حسینیه می باشد. مکان مذهبی موجود سطحی برابر با ۷۸۵۴.۴۲ مترمربع را در برداشته که گویای سرانه ای معادل ۱۵.۲۵ متر مربع به ازای هر نفر است. فضای اداری حدود ۳.۰۱ درصد از محدوده ی شهر را شامل می­شود. حسینیه شهر در حاشیه شمالی بافت و در مجاورت بخشداری قرار داشته و مسجد نیز در بخشهای میانی و در مجاورت مدرسه ابتدایی واقع می باشد. در عین حال شعاع خدمات رسانی مکان مذهبی به محدوده شهر برمی گردد.

– معابر

شبکه معابر شهر، مساحتی حدود ۸۹۴۶۴.۵۹ مترمربع را با سرانه ۱۷۳.۷۲ مترمربع را اشغال نموده است که ۳۴.۳۰ درصد از بافت شهر را در بر گرفته است. شایان ذکر است که با لحاظ بافت شطرنجی محمله، شیکه کعابر نیز از ساختاری منظم برخوردار می باشند، به نحوی که در برخی موارد میزان اصلاحات به تعریض اندک و یا بهبود وضعیت کیفی برمی گردد.

-مخروبه

واحدهای مخروبه شهر، مساحتی حدود ۴۴۹.۸۶ مترمربع را با سرانه ۰.۸۷ مترمربع اشغال نموده است. فضاهای مخروبه ۰.۱۷ درصد از بافت شهر را در بر گرفته است. لازم بذکر است که فضای مخروبه شهر در حاشیه شمال شرقی بافت قرار دارد.

-تاسیسات

تاسیسات موجود در شهری محمله شامل موتورخانه آب، دفتر مخابرات و آب شیرین کن می باشد. سطح تخصیص یافته به این کاربری ها معادل ۶۴۰ متر مربع می باشد که گویای سرانه ای معادل ۱.۲۴ متر مربع است. واحدهای تاسیساتی ۰.۲۵ درصد از بافت شهر را در بر گرفته است. شایان ذکر است که تاسیسات موجود در شهر به واحدهای موتورخانه آب و دفتر مخابرات برمی گردد که در نواحی شرق و شمال شرق شهر قرار دارد.

-بایر

اراضی بایر شهر ۳۳۴۵۶.۶۸ متر مربع است. سرانه این کاربری ۶۴.۹۶ متر مربع بوده و ۱۲.۸۳ درصد از مساحت شهر را تشکیل می دهند. فضاهای بایر و فاقد کاربری در سطح شهر پراکنده بوده، هر چند در نیمه شرقی از تمرکز بیشتری برخوردار می باشند. در طرح پیشنهادی فضاهای مذکور به عنوان اولویت هایی جهت کاربری های مسکونی و خدماتی لحاظ می شود.

در جدول شماره ۳۳- هر یک از کاربری ها به تفکیک با ذکر سطح اشغال و درصد اشغال نسبت به کل سطح آورده شده است. لازم به ذکر است شهری محمله در برخی از کاربری ها مانند کاربری مسکونی، تاسیسات و تجهیزات، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی دچار کمبود می باشد. در نقشه شماره ۱-۱- نحوه پراکندگی کاربری های موجود در شهر و سرانه هر یک آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

چهار × 1 =

فهرست